DISCLAIMER
De volgende voorwaarden zijn van toepassing op gebruikmaking van alle diensten via de notarisaanbieder en of notaristarieven.nl.

Uiteraard garanderen de notarisaanbieder en notaristarieven.nl dat de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het samenstellen van de site en alle te verstrekken informatie in acht is en wordt genomen. Echter voor onjuistheden en onvolledigheden met betrekking tot de site en de informatievoorziening, op welke grond dan ook, kunnen notaristarieven.nl en/of de samenstellers daarvan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld. Geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard.


De tariefinformatie wordt ingewonnen bij de notarissen in Nederland.

De van de notarissen te verkrijgen informatie wordt rechtstreeks door de notaris(sen) aan de aanvrager doorgegeven. Voor onjuistheden en onvolledigheden in de informatievoorziening, kunnen notaristarieven.nl en/of de samenstellers daarvan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld. Geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard.


De door u te verstrekken persoonlijke gegevens in verband met een offerte-aanvraag zullen niet aan derden verstrekt worden. Met betrekking tot de te uit te brengen offertes en de juiste en correcte afwikkeling daarvan door de betrokken notariskantoren gelden deze voorwaarden onverminderd, zodat te dezer zake geen enkele aansprakelijkheid van notaristarieven.nl en/of de samenstellers wordt aanvaard.


Op de inhoud en de presentatie van deze site berust een intellectueel eigendomsrecht van de makers ervan. Niets mag door derden worden gebruikt zonder dat schriftelijke toestemming van notaristarieven.nl is verkregen.

CONTACT
De notarisaanbieder wil voorlichting geven aan consumenten over alle zaken waarmee de notaris zich bezighoudt. Daarnaast wil de notarisaanbieder desgewenst contact leggen tussen de consument en de notaris via de "email-offerte-dienst", zonder ook maar enige rol te spelen in het directe contact.

Als u vragen heeft over notariŽle zaken dan kunt bij onderstaande adressen terecht:
De notaristelefoon - U kunt bellen met de notaristelefoon op nummer 0900-3469393 (0,25 per minuut). De notaristelefoon is iedere werkdag bereikbaar van 9.00 tot 14.00 uur.

Brochures aanvragen - Wilt u algemene informatie toegestuurd krijgen over de functie en werkzaamheden van de notaris of over ťťn of meerdere specifieke onderwerpen, dan kan dit via de deze site. Hier treft u een gerubriceerde opsomming aan van brochures die zij u gratis kunnen toezenden.
De notaris in uw regio - U kunt via deze functie een notariskantoor zoeken in uw regio. Vaak kunt u een vraag stellen via e-mail of per telefoon. U kunt natuurlijk ook een afspraak maken om uw vraag aan de notaris voor te leggen. Het eerste halfuur consult is bij sommige notariskantoren nog steeds gratis.

UW VRAGEN
Zijn er nog vragen die u graag zou willen stellen, doe dit alstublieft. Wij zullen uw vragen beslist ter harte nemen en beantwoorden.