PRIVE
Hier kunt u informatie vinden op het privégebied waarbij de notaris er aan te pas komt. Bijvoorbeeld waar u de notaris precies voor nodig hebt bij het kopen van een huis of bij een huwelijk. Dit notaris informatie onderdeel privé is opgedeeld in 4 groepen.


SAMENLEVINGSVORMEN
In dit gedeelte vindt u alle notarisinformatie die met samenlevingsvormen te maken heeft. Hierbij kunt u denken aan samenlevingsvormen zoals trouwen en geregistreerd partnerschap, maar ook alles wat geregeld kan worden bij samenwonen. Onder dit onderdeel vindt u dus alle informatie waarbij de notaris een rol kan spelen bij samenlevingsvormen. Klik hier voor verdere informatie.

HUIS KOPEN
Bij het kopen van een huis is de notaris altijd van de partij. Koper en verkoper kunnen zowel voor advies als voor het sluiten van de koopovereenkomst bij de notaris terecht. De notaris moet altijd de formele overdracht van een huis regelen. De notaris doet dat via een akte van levering (de zgn. leveringsakte). Onder dit onderdeel alle informatie die u nodig heeft m.b.t. een huis kopen en de rol van de notaris. Klik hier voor verdere informatie.

ERVEN VÓÓR 1 JANUARI 2003
Per 1 januari 2003 is het nieuwe erfrecht in werking getreden. Informatie over het oude erfrecht kunt u hier vinden. Klik hier voor verdere informatie.

ERVEN NA 1 JANUARI 2003
Op 1 juni 1999 heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel aanvaard waarin het wettelijk erfrecht wordt veranderd. Uitgangspunt in de wet zal dan bijvoorbeeld zijn dat de langstlevende partner (echtgenoot of geregistreerde partner) automatisch de enig gerechtigde tot de nalatenschap wordt. Kinderen krijgen een vordering in geld die niet meteen uitgekeerd hoeft te worden. Het nieuwe erfrecht is per 1 januari 2003 in werking getreden. Deze en andere informatie over erven zonder of met testament en de afwikkeling van de erfenis kunt u hier vinden. Klik hier voor verdere informatie.

ESTATE PLANNING
Estate planning is een begrip dat wordt gebruikt voor de advisering die zich richt op de juridische en fiscale begeleiding van de overgang en instandhouding van (familie)vermogens. Estate planning heeft tot doel een opgebouwd vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk over te dragen aan erfgenamen. Onder dit onderdeel kunt u dus alle informatie vinden waarbij de notaris van pas komt bij vermogensoverdracht. Klik hier voor verdere informatie.